Frågor och svar

FAQ {substantiv} {plur.} [förk.] (frequently asked questions) övers. SV; (frågor och svar)

FAQ - Frågor och Svar

Leadgenerering är ett samlingsnamn för en rad aktiviteter där även mötesbokning ingår som tillsammans syftar på att skapa nya affärsmöjligheter.

På Adsensus är processen i ett Leadgenereringsuppdrag vanligtvis följande:

 • Setup av CRM* system
 • Marknadsanalys
 • Segmentering
 • Kvalificering
 • Prospektering/Mötesbokning via tel
 • (vid förfrågan/behov) Prospektering via sociala medier/mail/content

Populering av information i CRM görs kontinuerligt vid varje steg och kontakt.

Tyvärr används ofta termen leadgenerering även om det bara handlar om mötesbokning vilket är en separat aktivitet och inte hela processen. 

Är du osäker på hur du kvalificerar olika leverantörer kan du använda vår Checklista för utvärdering av mötesbokningsleverantör

Adsensus ger dig en ”allt-under-ett-tak” lösning som är agil och skalbar utefter din egen tillväxtresa.

När vi träffar våra kunder är det inte ovanligt att de genom åren samarbetat med många leverantörer inom marknad:

Exempel:

 • A för webutveckling
 • B för leadgenerering eller mötesbokning
 • C för strategisk rådgivning
 • D för utbildningar / kompetensutveckling av personal / ledning
 • E för aktiviteter inom digital marknadsföring / annonsering
 • F för grafisk produktion och content creation

Leverantörerna är helt fristående och därmed krävs en introduktion om verksamheten, målsättning, utmaningar etc vid varje uppstart (ibland även kopplat till kostnader) vilket är både resurs -och tidskrävande.

Vidare kommunicerar de inte med varandra och är dessutom den interna kontakten hos kunden ej samma person för alla dessa så riskerar man att kommunikationen brister i att förmedla samma budskap i samtliga kanaler.

Genom att ha allt under ett tak via Adsensus krävs bara en genomgång och våra kunder har möjlighet att starta och pausa varje enskild aktivitet utefter behov (kan vara regionspecifikt). Vid flera simultana eller efterföljande projekt skapar vi dessutom mervärde och får bättre effekt och ROI på varje enskild aktivitet genom att metoderna är strategiskt i linje med varandra och vi kan erbjuda att ha en och samma  kontaktperson (account manager/projektledare) som överser samtliga aktiviteter för organisationen.

Adsensus samarbetar med företag på hela skalan från Nordiska startups till Global 500 bolag och därför kan ersättningsupplägg se ganska olika ut för projekt. De variabler vi jobbar med är:
 
 • per deliverabel
 • uppstartskostnad
 • kick-back 
 • per timme*
 • joint venture

* Tim-ersättning varierar utifrån typ av uppdrag/tjänst och önskad erfarenhetsnivå vilket styrs av kundens / din kravställning och utgår från följande (sek/h): 

 • Konsultarvode: 500 – 750
 • Projektledare: 850
 • Specialist: 1450 – 1950

Fråga oss

Om du fortfarande inte hittat svaret på just din fråga så skriv ett par ord till oss så hjälper vi mer än gärna till. 

Vem vet, frågan och svaret kanske dyker upp här så kommande besökare får glädjas åt svaret också 😉